Nabídka prací

Čištění, rekonstrukce, zateplení fasád

 • oprava a údržba všech druhů fasád, zejména fasád omítaných, skleněných a jiných druhy obkladů
 • oklepání zvětralé omítky
 • omytí fasád tlakovou vodou
 • výroba a výměna klempířských prvků
 • zednické opravy
 • nátěry fasád
 • úklid pracoviště, odvoz odpadu

Nátěry

 • nátěry výškových konstrukcí včetně přípravy (věže, sloupy, budovy a další)
 • nátěry střech, fasád
 • nátěry a broušení dřevěných částí fasády domů (okna, pavlače, obložení a další)
 • impregnační nátěry fasád

Komíny – bourání, opravy a nátěry

 • nabízíme rekonstrukce a bourání všech druhů komínů, zejména cihlových, betonových a plechových

Mytí oken, umývání a čištění skleněných fasád

 • provádíme mytí a čištění nepřístupných oken, fasád, výkladních a reklamních ploch

Ochrana budov proti ptactvu, sítě proti holubům

Dodáváme a instalujeme zábrany proti ptactvu:

 • zábrany hrotové – lze umístit na většinu povrchů
 • zábrany síťové – vhodné k zakrytí větších ploch, světlíků, výklenků, soch, apod.
 • zábrany lankové – vhodné na římsy, žlaby

Prořezávání a kácení stromů

 • rizikové kácení stromů – jde o fyzicky, technologicky a časově náročný proces kácení stromů. Provádí se pomocí horolezecké a stromolezecké techniky s využitím speciálních pomůcek.
 • klasické kácení stromů – není nutné provádět pomocí horolezecké a stromolezecké techniky
 • odvoz a likvidace dřeva

Instalace billboardů, bannerů, reklamních poutačů

Instalace teplovodních kabelů

 • instalujeme topné kabely do žlabů, svodů, případně i do úžlabí a na hranu střech – teplovodní kabely zabraňují poškozování samotných okapů a žlabů, tak i fasád a střech, chrání před zatékáním do objektu a často i před padajícími rampouchy a kusy ledu

Zimní práce

 • shazujeme sníh z přetížených střech
 • odstraňujeme nebezpečné rampouchy a sněhové převisy
 • čistíme sněhem a ledem zanesené úžlabí, rýny, svody a další problémové prvky na střechách či různých zařízeních
 • odstraňujeme sníh ze stromů, kde hrozí rozlomení